SALDO

grundformfullbetald
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfullbetald
pos indef sg u genfullbetalds
pos indef sg n nomfullbetalt
pos indef sg n genfullbetalts
pos indef pl nomfullbetalda
pos indef pl genfullbetaldas
pos def sg no_masc nomfullbetalda
pos def sg no_masc genfullbetaldas
pos def sg masc nomfullbetalde
pos def sg masc genfullbetaldes
pos def pl nomfullbetalda
pos def pl genfullbetaldas
komp nomfullbetaldare
komp genfullbetaldares
super indef nomfullbetaldast
super indef genfullbetaldasts
super def no_masc nomfullbetaldaste
super def no_masc genfullbetaldastes
super def masc nomfullbetaldaste
super def masc genfullbetaldastes
cfullbetald-/fullbetald
smsfullbetald-