SALDO

grundformfullständig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfullständig
pos indef sg u genfullständigs
pos indef sg n nomfullständigt
pos indef sg n genfullständigts
pos indef pl nomfullständiga
pos indef pl genfullständigas
pos def sg no_masc nomfullständiga
pos def sg no_masc genfullständigas
pos def sg masc nomfullständige
pos def sg masc genfullständiges
pos def pl nomfullständiga
pos def pl genfullständigas
komp nomfullständigare
komp genfullständigares
super indef nomfullständigast
super indef genfullständigasts
super def no_masc nomfullständigaste
super def no_masc genfullständigastes
super def masc nomfullständigaste
super def masc genfullständigastes
cfullständig-/fullständig
smsfullständig-