SALDO

dokumentation (pdf)

gång

⇧[2]när PRIM

gång2 (nn)

[korpus]


23
PRIM engång
en engångs
fem femdubbel femfaldig
flera flergångs
fyra fyrdubbel fyrfaldig
först första_gången
nio niodubbel niofaldig
sex sexfaldig
sju sjudubbel sjufaldig
tio tiodubbel tiofaldig
tjugo tjugofaldig
tolv tolvfaldig
tre tredubbel trefaldig
tusen tusenfalt
x3 x-faldig
åtta åttadubbel åttafaldig

5
artikel2 engångsartikel
företeelse engångsföreteelse
handduk engångshandduk
karaktär engångskaraktär
kostnad engångskostnad