SALDO

grundformgöra sig
mönstervbm_2ms1_göra
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivgör er/gör oss/gör sig/gör dig/gör mig
pret ind aktivgjorde er/gjorde oss/gjorde sig/gjorde dig/gjorde mig
impergör er/gör dig
inf aktivgöra er/göra oss/göra sig/göra dig/göra mig
sup aktivgjort er/gjort oss/gjort sig/gjort dig/gjort mig
pres_part nomgörande er/görande oss/görande sig/görande dig/görande mig
pres_part gengörandes er/görandes oss/görandes sig/görandes dig/görandes mig