SALDO

grundformgallsprängd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomgallsprängd
pos indef sg u gengallsprängds
pos indef sg n nomgallsprängt
pos indef sg n gengallsprängts
pos indef pl nomgallsprängda
pos indef pl gengallsprängdas
pos def sg no_masc nomgallsprängda
pos def sg no_masc gengallsprängdas
pos def sg masc nomgallsprängde
pos def sg masc gengallsprängdes
pos def pl nomgallsprängda
pos def pl gengallsprängdas
komp nomgallsprängdare
komp gengallsprängdares
super indef nomgallsprängdast
super indef gengallsprängdasts
super def no_masc nomgallsprängdaste
super def no_masc gengallsprängdastes
super def masc nomgallsprängdaste
super def masc gengallsprängdastes
cgallsprängd-/gallsprängd
smsgallsprängd-