SALDO

dokumentation (pdf)

gas

⇧[2]ämne PRIM

gas (nn)

[korpus]


36
PRIM argon etan eten förgasa gasform gasformig helium klor kväve metan syre väte ädelgas ånga
ballong ballonggas
brännbar propan
bränsle bränslegas
driva gengas
explosiv knallgas
förbränning avgaser
förruttnelse förruttnelsegas
giftig furan
krut krutgas
mage väderspänd
natur3 naturgas
radioaktiv radon
reklam neon
rök rökgas
som2 gasartad
sprej freon
spränga spränggas
tarm tarmgas
tåras tårgas
uppvärmning gasol
växthuseffekt växthusgas
ändtarm fis

45
analys gaskromatografi
avlägsna utblåsning
avrätta gaskammare
behållare gasklocka gastub
belysning gasbrännare
blandning gasblandning
bubbla gasbubbla
driva gasdriven
eruption gaseruption
explodera utblåsning2
explosion gasexplosion
fabrik gasverk
förgiftning gasförgiftning
generator gasgenerator
inandas aspiration3
klot gasklot
komprimera gasackumulator
kropp2 gaskropp
lampa gaslampa
ledning2 gasledning
lykta gaslykta
läcka2 gasläcka
läckage gasläckage
lära2 gaslära
låga gaslåga
massa2 gasmassa
moln gasmoln
pollett gaspollett
rena elektrofilter
rörelse aerodynamik gasdynamik
skiva gasskiva
skydd gasmask gasskydd
spis gasspis
ström gasström
svetsning gassvetsning
tryck gastryck
turbin gasturbin
uppta ocklusion2
urladdning gasurladdning
utsläpp gasutsläpp
utvecklas gasutveckling
ventil gasventil