SALDO

dokumentation (pdf)

ge_fyr

⇧[2]ge_eld PRIM

ge_fyr (vbm)

[korpus]

* *