SALDO

dokumentation (pdf)

genom

⇧[2]i2 PRIM

genom (pp), igenom (pp)

[korpus]


16
PRIM bortigenom därigenom förmedla genomskärning härigenom komma_igenom2 leda2 ta_sig_igenom2 tunnel varigenom via
in inigenom
möjlig genomtränglig
omöjlig ogenomtränglig
tvärs tvärsigenom
x3 x-ledes

41
berg pass2
blicka genomblicka
blöda genomblödning
borra genomborra
bryta genombryta
dra genomdragning
dränka2 genomdränka
fara genomfart
fartyg sluss
gå_igenom gång3
hud perkutan
hälla tratt
ila ila_igenom
koka genomkoka
leta leta_igenom
luft vädra
lysa genomlysa
läsa genomläsning
marschera genommarsch
resa2 genomresa
rosta genomrostad
sippra genomsippra
skimra skimra_igenom
skölja genomskölja
släppa genomsläpplig genomsläppning
snoka snoka_igenom
sticka genomstucken
strömma genomströmma strömma_genom
ströva ströva_igenom
synlig genomskinlig
tränga genomtränga
tåga genomtåg tåga_igenom
vada vada_igenom
vandra vandra_igenom
yta2 plan6
äta äta_sig_igenom2
ögna ögna_igenom