SALDO

grundformgenombläddring
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomgenombläddring
sg indef gengenombläddrings
sg def nomgenombläddringen
sg def gengenombläddringens
pl indef nomgenombläddringar
pl indef gengenombläddringars
pl def nomgenombläddringarna
pl def gengenombläddringarnas
cigenombläddrings/genombläddrings-
cmgenombläddrings/genombläddrings-
smsgenombläddrings-