SALDO

grundformgenomtänkt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomgenomtänkt
pos indef sg u gengenomtänkts
pos indef sg n nomgenomtänkt
pos indef sg n gengenomtänkts
pos indef pl nomgenomtänkta
pos indef pl gengenomtänktas
pos def sg no_masc nomgenomtänkta
pos def sg no_masc gengenomtänktas
pos def sg masc nomgenomtänkte
pos def sg masc gengenomtänktes
pos def pl nomgenomtänkta
pos def pl gengenomtänktas
komp nomgenomtänktare
komp gengenomtänktares
super indef nomgenomtänktast
super indef gengenomtänktasts
super def no_masc nomgenomtänktaste
super def no_masc gengenomtänktastes
super def masc nomgenomtänktaste
super def masc gengenomtänktastes
cgenomtänkt-/genomtänkt
smsgenomtänkt-