SALDO

dokumentation (pdf)

glad_i

⇧[2]tycka_om PRIM

glad_i (avm)

[korpus]

* *