SALDO

dokumentation (pdf)

gräns

⇧[2]kant skilja

gräns (nn)

[korpus]


50
PRIM angränsa begränsningslinje brädd gränsa gränsdragning gränssättning hejd limit tak2 tröskel2
barrskog barrskogsgräns
björk björkgräns
block3 blockgräns
bo gränsbo
brista bristningsgräns
disciplin2 disciplingräns
elasticitet elasticitetsgräns
elva+år elvaårsgräns
fakultet fakultetsgräns
fastighet rågång
fiske fiskegräns
hastighet hastighetsgräns
hörbarhet hörbarhetströskel
klass5 klassgräns
klimat klimatgräns
land riksgräns
morfem morfemgräns
nation nationsgräns
norr nordgräns
odling odlingsgräns
rimlig efterhålla
romersk limes
rum3 längst
smärtförnimmelse smärtgräns
snötäckt snögräns
svartlistning svartlistningsgräns
svälta svältgräns
tabu tabugräns
territorialvatten territorialgräns tolvmilsgräns tremilsgräns
tid tidsgräns
tillfällig demarkationslinje
tomt tomtgräns
träd trädgräns
utan gränslös obegränsad
utsläpp utsläppsgräns
växtlighet växtgräns
ålder åldersgräns

25
avgift tull
bastion gränsbastion
bevakning gränsbevakning
distrikt gränsdistrikt
fall2 gränsfall
kontroll2 gränskontroll
linje gränslinje
markering gränsmarkering
mur gränsmur
märke gränsmärke
område gränsområde
polis gränspolis
polis2 gränspolis2
postering gränspostering
påle gränspåle
resa pass
skikt gränsskikt
stad gränsstad
sten gränssten
trakt gränstrakt
tänja gränstänjande
vakt gränsvakt
värde2 gränsvärde
överskrida gränsöverskridande gränsöverskridande2