SALDO

dokumentation (pdf)

grad2

⇧[2]mycken PRIM

grad (nn)

[korpus]


17
PRIM gradera gradvis
beläggning2 beläggningsgrad
belåning belåningsgrad
berusning berusningsgrad
fem femgradig
friktion friktionstal
förorening föroreningsgrad
hög3 höggradig
misstanke misstankegrad
oljeutvinning utvinnelsegrad
surhet surhetsgrad
svårighet svårighetsgrad
sysselsättning sysselsättningsgrad
tio tiogradig
täckning2 täckningsgrad
verkan verkningsgrad

2
skala2 gradskala2
skillnad gradskillnad