SALDO

grundformgrammatikalisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomgrammatikalisk
pos indef sg u gengrammatikalisks
pos indef sg n nomgrammatikaliskt
pos indef sg n gengrammatikaliskts
pos indef pl nomgrammatikaliska
pos indef pl gengrammatikaliskas
pos def sg no_masc nomgrammatikaliska
pos def sg no_masc gengrammatikaliskas
pos def sg masc nomgrammatikaliske
pos def sg masc gengrammatikaliskes
pos def pl nomgrammatikaliska
pos def pl gengrammatikaliskas
komp nomgrammatikaliskare
komp gengrammatikaliskares
super indef nomgrammatikaliskast
super indef gengrammatikaliskasts
super def no_masc nomgrammatikaliskaste
super def no_masc gengrammatikaliskastes
super def masc nomgrammatikaliskaste
super def masc gengrammatikaliskastes
cgrammatikalisk-/grammatikalisk
smsgrammatikalisk-