SALDO

dokumentation (pdf)

gump

⇧[2]bak2 PRIM

gump (nn)

[korpus]


1
tung tunggumpad
*