SALDO

grundformhärröra
mönstervb_2a_hyra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivhärrör
pres ind s-formhärrörs/härröres
pret ind aktivhärrörde
pret ind s-formhärrördes
imperhärrör
inf aktivhärröra
inf s-formhärröras
sup aktivhärrört
sup s-formhärrörts
pres_part nomhärrörande
pres_part genhärrörandes
pret_part indef sg u nomhärrörd
pret_part indef sg u genhärrörds
pret_part indef sg n nomhärrört
pret_part indef sg n genhärrörts
pret_part indef pl nomhärrörda
pret_part indef pl genhärrördas
pret_part def sg no_masc nomhärrörda
pret_part def sg no_masc genhärrördas
pret_part def sg masc nomhärrörde
pret_part def sg masc genhärrördes
pret_part def pl nomhärrörda
pret_part def pl genhärrördas
chärrör-/härrör
smshärrör-