SALDO

grundformhävda
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivhävdar
pres ind s-formhävdas
pret ind aktivhävdade
pret ind s-formhävdades
imperhävda
inf aktivhävda
inf s-formhävdas
sup aktivhävdat
sup s-formhävdats
pres_part nomhävdande
pres_part genhävdandes
pret_part indef sg u nomhävdad
pret_part indef sg u genhävdads
pret_part indef sg n nomhävdat
pret_part indef sg n genhävdats
pret_part indef pl nomhävdade
pret_part indef pl genhävdades
pret_part def sg no_masc nomhävdade
pret_part def sg no_masc genhävdades
pret_part def sg masc nomhävdade
pret_part def sg masc genhävdades
pret_part def pl nomhävdade
pret_part def pl genhävdades
chävd-/hävd
smshävd-