SALDO

grundformhåla
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivhålar
pres ind s-formhålas
pret ind aktivhålade
pret ind s-formhålades
imperhåla
inf aktivhåla
inf s-formhålas
sup aktivhålat
sup s-formhålats
pres_part nomhålande
pres_part genhålandes
pret_part indef sg u nomhålad
pret_part indef sg u genhålads
pret_part indef sg n nomhålat
pret_part indef sg n genhålats
pret_part indef pl nomhålade
pret_part indef pl genhålades
pret_part def sg no_masc nomhålade
pret_part def sg no_masc genhålades
pret_part def sg masc nomhålade
pret_part def sg masc genhålades
pret_part def pl nomhålade
pret_part def pl genhålades
chål-/hål
smshål-