SALDO

grundformhård
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhård
pos indef sg u genhårds
pos indef sg n nomhårt
pos indef sg n genhårts
pos indef pl nomhårda
pos indef pl genhårdas
pos def sg no_masc nomhårda
pos def sg no_masc genhårdas
pos def sg masc nomhårde
pos def sg masc genhårdes
pos def pl nomhårda
pos def pl genhårdas
komp nomhårdare
komp genhårdares
super indef nomhårdast
super indef genhårdasts
super def no_masc nomhårdaste
super def no_masc genhårdastes
super def masc nomhårdaste
super def masc genhårdastes
chård-/hård
smshård-