SALDO

dokumentation (pdf)

ha2

⇧[2]skratt PRIM

ha (in)

[korpus]


1
PRIM haha
*