SALDO

grundformha sitt
mönstervbm_2mzn1_ha
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivhaver sitt/har sitt
pres ind s-formhas sitt
pret ind aktivhade sitt
pret ind s-formhades sitt
imperha sitt
inf aktivhava sitt/ha sitt
inf s-formhavas sitt/has sitt
sup aktivhaft sitt
sup s-formhafts sitt
pres_part nomhavande sitt/hande sitt
pres_part genhavandes sitt/handes sitt