SALDO

dokumentation (pdf)

handling

⇧[2]handla PRIM

handling (nn)

[korpus]


22
PRIM akt gärd göranden_och_låtanden handlingsmässig operation2 åtgärd
artighet artighetsbetygelse
fel felhandling felsteg
film story
kraftfull ingripande3
kult kulthandling
ond illdåd
riskabel vågspel
roman intrig2
skurk skurkstreck
skändlig helgerån
snillrik snilledrag
symbol symbolhandling
tvång tvångshandling
vilja2 viljeakt
våld våldshandling

12
alternativ2 handlingsalternativ
beredskap handlingsberedskap
frihet handlingsfrihet
förmåga handlingskraft
oförmåga handlingsförlamad
ordklass verb
plan handlingsplan
program dagordning handlingsprogram
regel handlingsregel
sätt handlingssätt
yttrande talakt