SALDO

dokumentation (pdf)

hasa

⇧[2]röra långsam

hasa (vb)

[korpus]


5
PRIM hasa_sig_fram hasande kasa slasa
ner hasa_ned
*