SALDO

dokumentation (pdf)

hast

⇧[2]bråttom PRIM

hast (nn)

[korpus]


1
PRIM hasta
*