SALDO

dokumentation (pdf)

hausa

⇧[2]folk4 afrikansk

hausa (nn)

[korpus]

*
1
språk hausa2