SALDO

grundformhavererbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhavererbar
pos indef sg u genhavererbars
pos indef sg n nomhavererbart
pos indef sg n genhavererbarts
pos indef pl nomhavererbara
pos indef pl genhavererbaras
pos def sg no_masc nomhavererbara
pos def sg no_masc genhavererbaras
pos def sg masc nomhavererbare
pos def sg masc genhavererbares
pos def pl nomhavererbara
pos def pl genhavererbaras
komp nomhavererbarare
komp genhavererbarares
super indef nomhavererbarast
super indef genhavererbarasts
super def no_masc nomhavererbaraste
super def no_masc genhavererbarastes
super def masc nomhavererbaraste
super def masc genhavererbarastes
chavererbar-/havererbar
smshavererbar-