SALDO

dokumentation (pdf)

hektar

⇧[2]mått yta2

ha (nna), har (nna), hektar (nn)

[korpus]

* *