SALDO

grundformhemkär
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhemkär
pos indef sg u genhemkärs
pos indef sg n nomhemkärt
pos indef sg n genhemkärts
pos indef pl nomhemkära
pos indef pl genhemkäras
pos def sg no_masc nomhemkära
pos def sg no_masc genhemkäras
pos def sg masc nomhemkäre
pos def sg masc genhemkäres
pos def pl nomhemkära
pos def pl genhemkäras
komp nomhemkärare
komp genhemkärares
super indef nomhemkärast
super indef genhemkärasts
super def no_masc nomhemkäraste
super def no_masc genhemkärastes
super def masc nomhemkäraste
super def masc genhemkärastes
chemkär-/hemkär
smshemkär-