SALDO

grundformhemlighålla
mönstervb_4a_hålla
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivhemlighåller
pres ind s-formhemlighålls/hemlighålles
pres konj aktivhemlighålle
pres konj s-formhemlighålles
pret ind aktivhemlighöll
pret ind s-formhemlighölls
pret konj aktivhemlighölle
pret konj s-formhemlighölles
imperhemlighåll
inf aktivhemlighålla
inf s-formhemlighållas
sup aktivhemlighållit
sup s-formhemlighållits
pres_part nomhemlighållande
pres_part genhemlighållandes
pret_part indef sg u nomhemlighållen
pret_part indef sg u genhemlighållens
pret_part indef sg n nomhemlighållet
pret_part indef sg n genhemlighållets
pret_part indef pl nomhemlighållna
pret_part indef pl genhemlighållnas
pret_part def sg no_masc nomhemlighållna
pret_part def sg no_masc genhemlighållnas
pret_part def sg masc nomhemlighållne
pret_part def sg masc genhemlighållnes
pret_part def pl nomhemlighållna
pret_part def pl genhemlighållnas
chemlighåll-/hemlighåll
smshemlighåll-