SALDO

grundformhemsjuk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhemsjuk
pos indef sg u genhemsjuks
pos indef sg n nomhemsjukt
pos indef sg n genhemsjukts
pos indef pl nomhemsjuka
pos indef pl genhemsjukas
pos def sg no_masc nomhemsjuka
pos def sg no_masc genhemsjukas
pos def sg masc nomhemsjuke
pos def sg masc genhemsjukes
pos def pl nomhemsjuka
pos def pl genhemsjukas
komp nomhemsjukare
komp genhemsjukares
super indef nomhemsjukast
super indef genhemsjukasts
super def no_masc nomhemsjukaste
super def no_masc genhemsjukastes
super def masc nomhemsjukaste
super def masc genhemsjukastes
chemsjuk-/hemsjuk
smshemsjuk-