SALDO

grundformheterogen
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomheterogen
pos indef sg u genheterogens
pos indef sg n nomheterogent
pos indef sg n genheterogents
pos indef pl nomheterogena
pos indef pl genheterogenas
pos def sg no_masc nomheterogena
pos def sg no_masc genheterogenas
pos def sg masc nomheterogene
pos def sg masc genheterogenes
pos def pl nomheterogena
pos def pl genheterogenas
komp nomheterogenare
komp genheterogenares
super indef nomheterogenast
super indef genheterogenasts
super def no_masc nomheterogenaste
super def no_masc genheterogenastes
super def masc nomheterogenaste
super def masc genheterogenastes
cheterogen-/heterogen
smsheterogen-