SALDO

grundformheterosexuell
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomheterosexuell
pos indef sg u genheterosexuells
pos indef sg n nomheterosexuellt
pos indef sg n genheterosexuellts
pos indef pl nomheterosexuella
pos indef pl genheterosexuellas
pos def sg no_masc nomheterosexuella
pos def sg no_masc genheterosexuellas
pos def sg masc nomheterosexuelle
pos def sg masc genheterosexuelles
pos def pl nomheterosexuella
pos def pl genheterosexuellas
komp nomheterosexuellare
komp genheterosexuellares
super indef nomheterosexuellast
super indef genheterosexuellasts
super def no_masc nomheterosexuellaste
super def no_masc genheterosexuellastes
super def masc nomheterosexuellaste
super def masc genheterosexuellastes
cheterosexuell-/heterosexuell
smsheterosexuell-