SALDO

dokumentation (pdf)

hit

⇧[2]här PRIM

hit (ab)

[korpus]


2
PRIM hitåt häråt

6
flyga hitflugen
flytta flytta_hit
flytta2 flytta_hit2
färd hitfärd
resa hitrest
resa2 hitresa