SALDO

grundformhjälpa
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivhjälper
pres ind s-formhjälps/hjälpes
pret ind aktivhjälpte
pret ind s-formhjälptes
imperhjälp
inf aktivhjälpa
inf s-formhjälpas
sup aktivhjälpt
sup s-formhjälpts
pres_part nomhjälpande
pres_part genhjälpandes
pret_part indef sg u nomhjälpt
pret_part indef sg u genhjälpts
pret_part indef sg n nomhjälpt
pret_part indef sg n genhjälpts
pret_part indef pl nomhjälpta
pret_part indef pl genhjälptas
pret_part def sg no_masc nomhjälpta
pret_part def sg no_masc genhjälptas
pret_part def sg masc nomhjälpte
pret_part def sg masc genhjälptes
pret_part def pl nomhjälpta
pret_part def pl genhjälptas
chjälp-/hjälp
smshjälp-