SALDO

grundformhjälpa på traven
mönstervbm_2ad1_ansöka
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivhjälper på traven
pres ind s-formhjälps på traven/hjälpes på traven
pret ind aktivhjälpte på traven
pret ind s-formhjälptes på traven
imperhjälp på traven
inf aktivhjälpa på traven
inf s-formhjälpas på traven
sup aktivhjälpt på traven
sup s-formhjälpts på traven
pres_part nomhjälpande på traven
pres_part genhjälpandes på traven
pret_part indef sg u nomhjälpt på traven
pret_part indef sg u genhjälpts på traven
pret_part indef sg n nomhjälpt på traven
pret_part indef sg n genhjälpts på traven
pret_part indef pl nomhjälpta på traven
pret_part indef pl genhjälptas på traven
pret_part def sg no_masc nomhjälpta på traven
pret_part def sg no_masc genhjälptas på traven
pret_part def sg masc nomhjälpte på traven
pret_part def sg masc genhjälptes på traven
pret_part def pl nomhjälpta på traven
pret_part def pl genhjälptas på traven