SALDO

grundformhjälpas åt
mönstervbm_2sp1_synas
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind s-formhjälpes åt/hjälps åt
pret ind s-formhjälptes åt
imperhjälpes åt/hjälps åt
inf s-formhjälpas åt
sup s-formhjälpts åt