SALDO

grundformhjärndöd
mönsterav_1_bred
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhjärndöd
pos indef sg u genhjärndöds
pos indef sg n nomhjärndött
pos indef sg n genhjärndötts
pos indef pl nomhjärndöda
pos indef pl genhjärndödas
pos def sg no_masc nomhjärndöda
pos def sg no_masc genhjärndödas
pos def sg masc nomhjärndöde
pos def sg masc genhjärndödes
pos def pl nomhjärndöda
pos def pl genhjärndödas
komp nomhjärndödare
komp genhjärndödares
super indef nomhjärndödast
super indef genhjärndödasts
super def no_masc nomhjärndödaste
super def no_masc genhjärndödastes
super def masc nomhjärndödaste
super def masc genhjärndödastes
chjärndöd-/hjärndöd
smshjärndöd-