SALDO

dokumentation (pdf)

homonym

⇧[2]ord samma

homonym (av)

[korpus]


2
PRIM homonym2 homonymi
*