SALDO

dokumentation (pdf)

homonym2

⇧[2]homonym PRIM

homonym (nn)

[korpus]

* *