SALDO

grundformhonorerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhonorerbar
pos indef sg u genhonorerbars
pos indef sg n nomhonorerbart
pos indef sg n genhonorerbarts
pos indef pl nomhonorerbara
pos indef pl genhonorerbaras
pos def sg no_masc nomhonorerbara
pos def sg no_masc genhonorerbaras
pos def sg masc nomhonorerbare
pos def sg masc genhonorerbares
pos def pl nomhonorerbara
pos def pl genhonorerbaras
komp nomhonorerbarare
komp genhonorerbarares
super indef nomhonorerbarast
super indef genhonorerbarasts
super def no_masc nomhonorerbaraste
super def no_masc genhonorerbarastes
super def masc nomhonorerbaraste
super def masc genhonorerbarastes
chonorerbar-/honorerbar
smshonorerbar-