SALDO

dokumentation (pdf)

hoppa2

⇧[2]hoppa_över PRIM

hoppa (vb)

[korpus]


2
PRIM hoppande2
inte ohoppad2
*