SALDO

dokumentation (pdf)

hosta_upp

⇧[2]betala PRIM

hosta_opp (vbm), hosta_upp (vbm)

[korpus]

* *