SALDO

dokumentation (pdf)

hovbal

⇧[2]bal hov2

hovbal (nn)

[korpus]

* *