SALDO

grundformhugna
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivhugnar
pres ind s-formhugnas
pret ind aktivhugnade
pret ind s-formhugnades
imperhugna
inf aktivhugna
inf s-formhugnas
sup aktivhugnat
sup s-formhugnats
pres_part nomhugnande
pres_part genhugnandes
pret_part indef sg u nomhugnad
pret_part indef sg u genhugnads
pret_part indef sg n nomhugnat
pret_part indef sg n genhugnats
pret_part indef pl nomhugnade
pret_part indef pl genhugnades
pret_part def sg no_masc nomhugnade
pret_part def sg no_masc genhugnades
pret_part def sg masc nomhugnade
pret_part def sg masc genhugnades
pret_part def pl nomhugnade
pret_part def pl genhugnades
chugn-/hugn
smshugn-