SALDO

grundformhumanistisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomhumanistisk
pos indef sg u genhumanistisks
pos indef sg n nomhumanistiskt
pos indef sg n genhumanistiskts
pos indef pl nomhumanistiska
pos indef pl genhumanistiskas
pos def sg no_masc nomhumanistiska
pos def sg no_masc genhumanistiskas
pos def sg masc nomhumanistiske
pos def sg masc genhumanistiskes
pos def pl nomhumanistiska
pos def pl genhumanistiskas
komp nomhumanistiskare
komp genhumanistiskares
super indef nomhumanistiskast
super indef genhumanistiskasts
super def no_masc nomhumanistiskaste
super def no_masc genhumanistiskastes
super def masc nomhumanistiskaste
super def masc genhumanistiskastes
chumanistisk-/humanistisk
smshumanistisk-