SALDO

dokumentation (pdf)

hurdå

⇧[2]hur PRIM

hur_då (abm), hurdå (ab)

[korpus]

* *