SALDO

dokumentation (pdf)

huru

⇧[2]hur PRIM

huru (ab)

[korpus]

* *