SALDO

dokumentation (pdf)

icke-kvinnlig

⇧[2]kvinnlig inte

icke-kvinnlig (av), ickekvinnlig (av)

[korpus]

* *