SALDO

grundformidiosynkratisk
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomidiosynkratisk
pos indef sg u genidiosynkratisks
pos indef sg n nomidiosynkratiskt
pos indef sg n genidiosynkratiskts
pos indef pl nomidiosynkratiska
pos indef pl genidiosynkratiskas
pos def sg no_masc nomidiosynkratiska
pos def sg no_masc genidiosynkratiskas
pos def sg masc nomidiosynkratiske
pos def sg masc genidiosynkratiskes
pos def pl nomidiosynkratiska
pos def pl genidiosynkratiskas