SALDO

dokumentation (pdf)

igen

⇧[2]ny PRIM

igen (ab)

[korpus]


16
PRIM en_gång_till göra_om igen_och_igen om4 om_och_om_igen om_och_omigen omigen rekursion ta_om upprepa än_en_gång ånyo åter återigen
framträdande dakapo
mat backa3

84
aktiv reaktivera
anlända återanlända
anpassa återanpassa
använda återanvända
bearbetning nybearbetning
berätta återberätta
besätta2 återbesätta
besöka återbesöka
bilda återbilda
bygga återuppbygga
dålig återfalla
döpa döpa_om
erövra återerövra
etablera retablera
finna återfinna
formulera omformulera
fukta återfuktad återfuktande
föda omföderska pånyttföda återföderska
födas återfödas
förbinda återknyta
förena återförena
förhandla omförhandla
försluta återförsluta
gifta_sig gifta_om_sig
gjuta omgjutning
hoppförsök omhopp
häkta omhäkta
införa återinföra
inreda nyinredd
installera2 återinstallera
investera återinvestera
inviga återinviga
kast omkast
korka igenkorkad
kostymera omkostymera
köra köra_om2
ladda ladda_om omladdning
ladda2 ladda_om2
lasta lasta_om
leva leva_om_sitt_liv uppstå2
levande återuppliva
match returmatch
måla måla_om ommålning
normal återställa2
ordna ordna_om
orka andra_andning
packa2 packa_om
plantera omplantering plantera_om återplantera återplantering
polera polera_om
pröva ompröva
påbörja återuppta
räkning omräkning
rätt2 upprättelse
samla återsamla
se återse
skaffa återanskaffa
skapa rekonstruera återskapa
stark återhämta_sig
start omstart
sälja återsälja
sätta_in återinsätta
trycka2 trycka_om
uppföra3 återuppföra
uppleva återuppleva
uppstå återuppstå
upptäcka återupptäcka
uppväcka återuppväcka
utbilda omskola
utsända återutsända
val4 nyval omval
välja återvälja
värma värma_på
växt2 återväxt